Szkolenia

Budowanie i rozwój współpracy z klientem pośrednictwa finansowego wrozmowie sprzedażowej.

Szkolenie dla sektora finansowego.

Szkolenieprowadzone jest metodą warsztatową, skupiającą się na skutecznym podniesieniu kompetencjizwiązanych z nową metodą współpracy z klientem, która opiera się na edukacji klienta, ze wskazaniem jegopraw, analizą jego potrzeb oraz dopasowaniem skutecznych i pomocnych dla niego rozwiązań.

Wdrożenie współczesnego modelu biznesowego w obsłudze klienta instytucji finansowej pozwolizrealizować następujące cele: da gwarancję bezpiecznego działania, pozwalającą na wypełnieniewszystkich wymogów regulacyjnych oraz stworzenie warunków do utrzymania pozycji konkurencyjnej imaksymalizacji zysków.

Szkolenie podniesie umiejętności komunikacyjne i sprzedażowe uczestników, w szczególności: umiejętność rozmowy z klientem na tematy związane z finansami klienta i zaproponowania odpowiednich rozwiązań, a także umiejętność wskazania planu rozmowy sprzedażowej, tak, aby klient posiadał odpowiednią wiedzę o produkcie i o swoich prawach. Dzielimy się również wiedzą z zakresu typologii klientów i modeli sprzedaży pod kątem ich edukacji. Uczestnik nabędzie lub rozwinie umiejętność samokształcenia się w tym temacie i samodzielnie będzie mógł pogłębiać wiedzę.

Uczestnik usługi szkoleniowej zdobędzie:

  • uporządkowaną wiedzę z zakresu doradztwa finansowego, prawa klienta;
  • umiejętność samodzielnego przeprowadzenia rozmowy sprzedażowej w oparciu o wiedzę o produkcie i prawach klienta;
  • umiejętność zwiększenia własnej skuteczności;
  • umiejętność budowania relacji z klientem poprzez poprawną komunikację;
  • umiejętność zaproponowania odpowiednich dla klienta rozwiązań finansowych.