Indywidualny coaching

Coaching jest procesem, który ma na celu wydobycie potencjału i pokonywanie przekonań, które stanowią ograniczenia w drodze do sukcesu i samorealizacji. Jego zadaniem jest pomoc w osiągnięciu celów, bez wskazywania, w jaki sposób to zrobić. Osoba pracująca z coachem sama w sobie wykonuje pracę i dokonuje samorozwoju.

Dzięki umiejętności stawiania celów, wyznaczania drogi do ich zrealizowania, zadawania pytań i ćwiczeń coach prowadzi Klienta przez proces zmiany,mobilizując go do działania, zwiększając samoświadomość i odkrywając jego nowe możliwości. Wykorzystuje przy tym jego osobiste doświadczenia i zasoby.

Umów się na sesję online

coaching w biznesie

Coaching to metoda poznawania siebie, podnoszenia kompetencji i swojej wartości na rynku pracy. Dzięki pracy z coachem możesz lepiej rozwijać zarówno osobiste umiejętności i cele, jak i te biznesowe. Nauczysz się bardziej efektywnie wykorzystywać swoje zdolności, staniesz się lepszym szefem, współpracownikiem i będziesz mógł ubiegać się o pożądane stanowiska.